Om uppdragen och slutrapporten

Kursen är utformad så att du praktiskt går igenom hela Design Thinking-processen fas för fas. Du utgår från en utmaning/problem som du själv väljer och i slutet av kursen har du skapat en innovativ lösning på problemet. Varje lektion innehåller uppdrag som leder dig djupare in i processen och du får göra olika typer av övningar som tränar ditt kreativa tänkande (designgym).

Här ser du en översikt över både designprocessen och de verktyg du kommer att få lära dig. Alla verktyg finns beskriven i den handbok som finns att ladda ner. I boken får du stöd och anvisningar hur du lägger upp din process samt håller styrfart mot en slutlig lösning.


VÄLJ ETT VERKLIGT ELLER FIKTIVT PROBLEM

Du kanske redan nu har ett problem eller en utmaning som du skulle vilja arbeta med? Men har du inte det så bara lugn! Du kommer att få anvisningar om hur du hittar ett problem i och med det första uppdraget i lektion 1. Du kan välja om du vill göra alla uppdragen ensam eller om du vill arbeta tillsammans med andra (kollegor, kompisar eller familjemedlemmar) i en mindre grupp.LÄGG UPP DITT ARBETE I FORUMET

En viktig del i kursen är att utbyta kunskaper och erfarenheter med andra kursdeltagare. Det betyder att jag gärna ser att du lägger upp resultatet av varje uppdrag i forumet för feedback och som diskussionsunderlag. Det här är en viktig del av kunskapsprocessen, eftersom vi på så vis lär av varandra. Det ger dessutom inspiration, nya idéer och energi.


SLUTRAPPORTEN

När du har gjort alla uppdrag sammanställer du det hela i en slutrapport på max 3 A4 (eller motsvarande) och mejlar den till [email protected]. Du får personlig feedback på ditt arbete och tips på hur du kan gå vidare för att ytterligare vässa dina färdigheter som designtänkare.

Du är helt fri att utforma din rapport precis som du vill. Du har ett formulär allra sist i kursen ("Summering") där det står angivet det som ska vara med. Använd gärna bilder, berättelser, skisser, ja du väljer själv.

Gör färdigt och fortsätt