Under Grundkurs i Design Thinking får du möjlighet att djupdyka i innovationsmetodiken Design Thinking. Du kanske behöver utveckla dina produkter eller tjänster, hitta nya affärsmöjligheter, förbättra ryktet hos dina kunder eller lösa komplexa samhällsproblem.

Målsättningen är att du efter kursen kan applicera designverktygen (exempelvis observation, intervju, kundresa och personas) i din verksamhet och därmed bli mer kundcenterad och innovativ. Du lär dig en konkret modell som gör det enkelt att manövrera designprocessen och som du kan använda i dina framtida projekt.

Kursen varvar filmer, teoretiskt material, övningar och uppgifter. Du får dessutom en handbok i Design Thinking fullmatad med verktyg och steg för steg-beskrivningar.Trippeldiamanten, Design Thinking
FÖR VEM
Kursen riktar sig till dig som är intresserad av innovation, affärsutveckling och kreativ problemlösning. Kanske vill du arbeta med UX, tjänstedesign eller med agila processer.

UPPLÄGG
Kursen pågår under sammanlagt 6 veckor. Den är upplagd på ett pedagogiskt sätt och blandar videor och textmaterial. För att du ska omsätta kunskaperna får du tillfälle arbeta med ett eget case i form av ett vardags- eller arbetsrelaterat problem. På så sätt lär du dig praktiskt förstå hur design som förhållningssätt fungerar och hur du kan använda diamantmodellen i ditt eget arbetsliv.


PRIS
3200 kr exkl. moms
4000 kr inkl. moms


FRÅGOR? Skicka mejl till [email protected]

KURSENS LEKTIONER OCH AVSNITT


Ta gärna en förhandstitt på de tre första avsnitten. Här får du en förståelse för hur kursen är upplagd och hur den pedagogiska formen ser ut.
  OM UPPLÄGG OCH INNEHÅLL
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du har anmält dig
  LEKTION 1: DESIGN THINKING SOM INNOVATIONSMETOD
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Webinar 1: Tis 25 april kl. 19-20
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du har anmält dig
  LEKTION 2: UTFORSKA OMVÄRLDEN OCH MÅLA UPP TERRÄNGEN
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Webinar 2: Tis 9 maj kl. 19-20
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du har anmält dig
  LEKTION 3: FINN RÄTT PROBLEM
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du har anmält dig
  LEKTION 4: SKAPA RÄTT LÖSNING
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Webinar 3: Tis 23 maj kl. 19-20
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du har anmält dig
  SUMMERING, SLUTRAPPORT OCH AVSLUT
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du har anmält dig

FRÅGOR & SVAR


Vad händer om jag inte hinner göra färdigt kursen på 6 veckor?
Svar: Du kan alltid ladda ner kursboken och uppdragsbeskrivningarna och göra klart de delar du inte hinner efter kursslut.

Vad händer om jag är missnöjd med kursen?
Svar: Vi vill självklart skapa en så bra kunskapsupplevelse som möjligt, men om du inte är nöjd kontakta Creosa. Du har 30 dagar att ångra ditt köp och få pengarna tillbaka.

Jag vill gå kursen tillsammans med mina kollegor. Går det?
Svar: Javisst, det går jättebra! Ni kan vara flera stycken som går kursen tillsammans och arbetar i ett team. Kontakta Creosa på info@creosa så ordnar vi ett upplägg som passar.

Får jag ett kursintyg efter att jag gått kursen?
Svar: Du får ett kursintyg när du genomfört kursens olika uppdrag och deltagit i gruppuppgifterna. I slutrapporten redovisar du din process och hur du tog dig an det praktiska arbetet. Du skickar in rapporten till Creosa och därefter får du ditt intyg.

Är det obligatoriskt att delta på webinarierna och vara aktiv i forumet?
Svar: Kursintyget indikerar att du har grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i Design Thinking. Det här visar du genom att under kursens gång lägga ut ditt arbete i forumet för att få och ge feedback. Webinarierna ger en möjlighet att ställa fördjupande frågor och ta del av de andra deltagarnas tankar. För att få ditt kursintyg krävs närvaro på två av tre webinar.

Vilken teknik behövs?
Svar: Du behöver tillgång till internet via dator, surfplatta eller smartphone. Den digitala utrustning eller enhet du använder bör ha mikrofon och kamera för att du aktivt ska kunna delta i webinarerna.

Övrigt material?
Svar: Du behöver material för att kunna bygga en enklare prototyp av din slutidé. Exempelvis papper i olika färger, sax, tejp, piprensare, tuschpennor, klister, kartong, legobitar. Det är bra att även ha tillgång till post it-lappar.

Hur mycket tid behöver jag lägga på kursen?
Svar: Det beror helt på dig själv. I introduktionen till varje lektion anges en ungefärlig tid som lektionen tar, men vill du fördjupa dig i materialet och alla referenser tar det förmodligen längre tid. Även uppdragen gör du så omfattade som du själv vill. Varje lektion tar mellan 3,5 - 5 timmar.

Design Thinking, prototyp, idé

VILL DU VETA MER OM DESIGN THINKING?


Funderar du nu på om Design Thinking är något för dig eller hur metodiken kan användas? Här följer några exempel:

En tjänsteleverantör kan kartlägga den så kallade kundresan och förbättra kundens upplevelser av den aktuella tjänsten.


En vård- och omsorgsgivare kan med hjälp av Design Thinking skapa rutiner och lösningar med utgångspunkt i brukarens eller patienten verklighet. Även här fungerar kundresan utmärkt som verktyg för att upptäcka brister.


En entreprenör kan affärsutveckla med kundupplevelsen i centrum. Du går från att vara produkt- eller tjänsteorienterad till att bli kundorienterad.


En intraprenör kan ta fram nya produkter, utveckla befintliga eller stärka den verksamhetens innovationskultur genom att leda workshops med Design Thinking.


En verksamhetsutvecklare kan identifiera problem, upptäcka olösta behov och hitta nya sätt att lösa interna problem inom exempelvis arbetsrutiner, logistik eller kommunikation.


En marknadsförare får verktyg för att lättare förstå kundens behov och upplevelser.


En kravställare kan använda olika delar av Design Thinking för att fånga krav, generera idéer och genomföra workshops.


En strateg får hjälp av Design Thinking för att förstå behov och kunna omsätta den förståelsen till nya handlingsbara strategier.