Vad är egentligen Design Thinking? Vad kan metoden bidra med och hur gör man för att börja? I tre inlägg reder jag ut det här och ger förslag på hur du kan prova på Design Thinking i din verksamhet. Det första inlägget handlar om den kreativa processen och samspelet mellan konvergent och divergent tänkande.


Design som problemlösningsmetod

Ett sätt som man kan beskriva Design Thinking är att det är en metod och process för att utforma nya lösningar på olika typer av problem. Problemen kan egentligen handla om vad som helst, men metoden är särskilt effektiv på problem som inte har en entydig lösning. Om kopieringsmaskinen har gått sönder finns det förmodligen tydliga korrekta åtgärder som gör att den startar igen. Men hur är det med mer komplexa problem som har med människor att göra? Med kommunikations- eller samarbetssvårigheter? Kunder som sviker eller medarbetare som är missnöjda? Här finns det ju inga universallösningar, utan det här är problem som behöver designas på ett bättre sätt.

Design Thinking handlar i grunden inte om att skapa något nytt, utan upptäcka vilket problem som egentligen ska lösas. För att göra det behöver du vara inkännande, lyhörd och nyfiken på vad människor tänker och känner. Empati är i själva verket en central del i Design Thinking. Du frågar dig: Hur känns det för andra människor att ha ett visst problem? Vad skulle en framtida lösning kunna bidra med? Det är utifrån ett djupgående utforskande om människors upplevelser som du förstår grundorsaken till problematiken.

Double Diamond

Det finns en mängd olika modeller som beskriver hur designprocessen går till. Den jag själv använder på mina kurser är den modell som British Design Council har utvecklat och som heter Double Diamond. BDC menar att oavsett designområde finns ett gemensamt förhållningssätt till den kreativa processen och den visas just i den sk. dubbeldiamant-formationen; i samspelet mellan divergent och konvergent tänkande. Divergent tänkande öppnar tanken mot en mängd möjligheter, medan konvergent tänkande strävar efter att minimera möjligheter och fokusera mot ett resultat. Som illustreras nedan handlar det i modellens första diamant om att finna rätt problem genom att först divergera för att sedan konvergera. Därefter skapar du en lösning då du gör samma tankemässiga sväng mellan att divergera och konvergera. Kortfattat kan det beskrivas som att först ger du dig själv en mängd kreativa möjligheter, därefter tar du rationella beslut och kommer till resultat.

Källa: https://www.designcouncil.org.uk/news-opinion/desi...

Storheten i det här sättet att betrakta den kreativa processen är att den inte bara hjälper till att utveckla en innovativ lösning, utan framför allt ger metoder för att utforska människors upplevelser. Det är mycket mer effektivt att lära känna sina kunder eller försöka förstå sina medarbetar och därefter designa lösningsförslag, än att sitta vid skrivbordet och konstruera lösningar enbart efter eget huvud.

I nästa inlägg får några konkreta tips på hur du gör för att bättre förstå dina kunder.


Vill du lära dig Design Thinking? Välkommen till webbkursen Grundkurs i Design Thinking eller gå in på www.creosa.se och läs mer om mitt kursutbud.