Här kommer ett boktips för dig som är intresserad av innovativt tänkande. Jeff Dyer, Hal Gregersen och Clayton Christensen har studerat en rad framgångsrika innovatörer för att ta reda på hur de egentligen tänker och hur de arbetar. Författarna har kommit fram till att de är 5 avgörande tankevanor och förhållningssätt som gör dem innovativa. Det handlar om ett systematiskt sätt att:

1. Associera, dvs. att hela tiden söka skärningspunkter mellan olika områden och kunskaper som kan bidra till nya tankar. Det är vår associationsförmåga som utgör motorn för kreativiteten och ju rikare associationsflöden desto större förutsättningar för radikala idéer.

2. Ställa frågor och utmana status quo. Att inte nöja sig med att saker och ting måste vara på ett visst sätt, utan våga utmana rådande sk. sanningar.

3. Observera och upptäcka kreativa möjligheter i omvärlden. Det här är en förmåga att upptäcka frön för innovation där andra ofta inte ser någonting.

4. Nätverka och söka upp förutsättningar för att koppla sina egna resurser och idéer med andras. Innovation är ofta ett resultat av olika influenser när det gäller idéer, kunskaper, erfarenheter och kulturer.

5. Experimentera och pröva sig fram (och därmed våga misslyckas!).

I boken ger författarna även en rad tips på hur vi alla kan förbättra vårt "innovativa DNA". Du hittar boken här.