Vad är egentligen Design Thinking? Vad kan metoden bidra med och hur gör man för att börja? Jag har skrivit om den kreativa processen och om hur du kan lära känna dina kunder. Detta inlägg handlar om hur du blir experimentell genom att använda prototyper.


Om prototypens viktiga funktion

Prototypen har en central funktion i Design Thinking. Inom metodiken menar man att allt kan och ska byggas, oavsett det är produkter, tjänster eller system. En prototyp ska ses som ett förslag, ett utkast eller en skiss på en möjlig framtida lösning. Den ställer i grunden frågan "skulle det vara möjligt att lösa problemet så här?" eller "skulle den här lösningen kunna bidra till en bra kundupplevelse?".

Oavsett om du har designat en produkt eller tjänst, eller kommit på en bättre mötesmetodik på din arbetsplats, är förhållningssättet detsamma. Att skapa en enkel visuell modell gör det enklare att komma vidare i processen. Du testar idén på andra, som tycker till och ger feedback, och du bygger om och förfinar. Inget konstigt alltså, men oerhört effektivt!


En prototyp ska vara billig och "ful"

Målet med att bygga en prototyp är alltså inte att leverera en färdig modell av en lösning, utan visualisera en idé så att du tidigt kan upptäcka styrkor och svagheter. Därför ska en prototyp i det första läget vara så billig att du har råd att förkasta hela idén om den inte skulle fungera. Du har helt enkelt råd att misslyckas. Villigheten att misslyckas är alltså inbyggd i Design Thinking, eftersom det är så du verkligen lär dig om vad människor värdesätter och om lösningen svarar mot verkliga behov. Ju dyrare och mer "färdig" en prototyp är, desto mindre benägen blir vi ofta att ta till oss konstruktiv kritik. I takt med att förståelsen för användaren ökar och ju tydligare potentialen i idén blir, desto mer förfinad kan du låta prototypen bli.Papper, kartong, lego, post it-lappar - ja allt kan användas

I boken Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation beskriver Tim Brown från den berömda design- och innovationsfirman IDEO hur deras idéer alltid börjar som en enkel och billig prototyp. Till och med avancerade och komplexa lösningar som exempelvis hjälpmedel för insulininjektioner eller mjukvaruprogram har börjat som lego och post it-lappar. IDEO är för övrigt uppfinningsrik när det gäller metoderna att visualisera idéer. I den här korta filmen kan du se en tidig prototyp av ett spel för barn (Monster Maker).

Kort sagt, bygg dina prototyper med material som papper, kartongbitar, lego, lera eller som rollspel där du agerar fram lösningen eventuellt med hjälp av rekvisita.


Hur bygger du prototyper av tjänster och system?

När det gäller att skapa prototyper av immateríella saker som tjänster och system hämtar Design Thinking kunskaper och metoder från filmindustrin. Tim Brown menar att det är viktigt att blåsa liv i idéerna, göra dem känslomässigt engagerande och kommunicerbara för andra. Ett effektivt tillvägagångssätt är att använda storyboards.

I filmkonstens ungdom handlade filmproduktionen i stort sett om att filma av en teaterföreställning. Då var det inte så komplicerat att gå från manus till att ställa upp en kamera och filma. Filmkonsten utvecklades och man började använda fler kameror för fler vinklar och specialeffekter. För att kunna samordna inspelningen blev storyboards ett sätt att göra en visuell karta över händelseförloppet. I takt med att filmkonsten ytterligare utvecklades, särskilt med Walt Disney´s tecknade filmer, blev storyboards till ett prototypverktyg. Det blev ett sätt att se till att historien hängde ihop innan själva filmarbetet började.

Brown skriver att det är precis det här som Design Thinking-metodiken har fångat upp, dvs. göra immateriella tjänster, system och kundupplevelser begripliga genom berättelser i ord och bilder. Ett storyboard visualiserar alltså hur en karaktär (en kund/användare) möter hinder och problem på sin väg genom livet. Vår tjänst eller produkt (eller idé) kommer in som en räddare i nöden och förbättrar livet för karaktären. Samma berättarstruktur som i en helt vanlig Hollywood-film alltså.


Genom att visualisera idéer genom enkla prototyper på det här sättet, kan du snabbt och enkelt inhämta feedback från potentiella kunder och användare. Mottagaren förstår hur idén hänger ihop, du noterar reaktionerna och kan på så vis förbättra ditt erbjudande. Det spelar ingen roll om det handlar om en affärsidé, ett bättre sätt att organisera mötesrutiner på jobbet eller utforma en förbättrad kundupplevelse på gymmet. Det här handlingsdrivna förhållningssättet hjälper dig att förbättra din idé i relation till omvärldens behov och förväntningar. Det ger energi, driv och triggar modet att ta idéer ut i världen eftersom ingenting behöver vara bra på en gång. Allt kan förbättras genom ett ständigt lärande, eller som Leon Segal uttrycker det: "Today is a prototype for tomorrow".

Vill du lära dig mer om Design Thinking och hur du kan bli mer experimentell genom att bygga och testa? Välkommen till webbkursen Grundkurs i Design Thinking.