Lär dig planera och genomföra kreativa workshops med hjälp av diamantmodellen. Vässa förmågan att inspirera som workshopledare och guida till goda resultat.

Kursens upplägg:
Del 1 ger konkreta verktyg att planera och strukturera workshops. Du får en tydlig modell av workshop-processen som används som planeringsverktyg, agenda och ett sätt visualisera gruppens arbete.

Del 2 är ”workshopper” delen i workshopledningen, dvs. det som har med ditt ledarskap att göra och din förmåga att facilitera dina deltagare. Det handlar om hur du kan känna sig bekväm med att stå inför andra, hur du inspirerar och bidrar till förändring. Under denna del får du även tips om hur du "leder med öppen fast hand" och hanterar besvärliga situationer.


För vem: Kursen riktar sig till dig som ofta håller workshops i din yrkesroll. Kanske är du verksamhetsutvecklare, strateg, förändrings- eller innovationsledare.

Upplägg: Kursen pågår under sammanlagt 6 veckor. Den är upplagd på ett pedagogiskt sätt och blandar videor och textmaterial. För att du ska omsätta kunskaperna får du tillfälle arbeta praktiskt med att planera och genomföra workshops. På så sätt lär du dig praktiskt förstå hur diamantmodellen kan användas för olika typer av workshops.

Datum: Kursen lanseras under 2023