I den här kursen får du lära dig hur du snabbt kan utveckla innovativa produkter och tjänster när omständigheterna kräver det. Genom innovationsmetoden Design Thinking lär du dig de allra viktigaste verktygen för att arbeta användarcentrerat, skapa idéer och bygga testbara prototyper.

Kursen är tar dig med genom Design Thinking-processens olika faser. Allt börjar med ett problem. Du väljer själv något som gnager, något du vill förbättra eller ändra på. Filmer, textavsnitt och quiz blandas sedan med praktiska uppdrag, där du steg för steg designar din lösning.


Måste jag ha ett problem?
Inte alls! Kursen inleds med att du får går på problemsafari och upptäcka hur mycket möjligheter för kreativa idéer det finns. Det gäller helt enkelt att observera och vara nyfiken. När du upptäckt något som triggar din inspiration - ja då startar Design Thinking-resan.


Datum: Kursen är öppen för anmälan fram till 30 september. Därefter har du tillgång till materialet ytterligare en månad (fram till 31 okt)

Pris: GRATIS

Gå in på www.creosa.se och läs mer om kursutbud och tjänster


Design Thinking, idéer, prototyp

Kursupplägg


  Välkommen till kursen
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Lektion 1: Introduktion
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Lektion 1: Designutmaningen
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du har anmält dig
  lektion 2: Skapa empati med dina användare
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Lektion 3: Skapa en definition
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Lektion 4: Skapa lösningen
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du har anmält dig
  Vill du utveckla din innovativa förmåga genom Design Thinking?
Tillgänglig i dagar
dagar efter att du har anmält dig