Vill du hitta nya vägar i ditt yrkesliv? Har du ett jobb som du inte trivs med? Eller vill du ha nya verktyg för att utvecklas som människa? I den här kursen får du lära dig metoder och verktyg för att designa din väg framåt.

Med utgångspunkt från metodiken Design Thinking tar vi oss an frågan kring hur du kan designa ett roligare och mer meningsfullt liv. Under kursen lär du dig ett ”designer-mindset” som snarare än att fastna i problem hjälper dig att ”bygga” dig framåt. Steg för steg, mot det liv du vill leva.

Designtänkande (Design Thinking) är en innovationsmetod som går ut på att hitta nya innovativa sätt för att möta upp kundbehov. Det som präglar designtänkandet är nyfikenhet, förmågan att omdefiniera problem och att använda storytelling, visualisering och prototyper för att för att experimentera fram nya lösningar. Under den här kursen använder vi precis samma förhållningssätt - fast på oss själva och vårt eget arbetsliv.

Kursen centreras kring tre övergripande steg:
ANALYSERA - OMDEFINIERA - GÖR.


ANALYSERA handlar om att rita upp en kartbild genom att skapa en vision, formulera mål och delmål.

OMDEFINIERA handlar om att omdirigera tänkandet genom att rama in problem och utmaningar på nya sätt. Det här steget öppnar upp för nya möjligheter och handlingsvägar.

GÖR handlar om att hur du nu ska omsätta dina mål i handling. Genom att "prototypa" och testa gör du din kartbild till en levande terräng. Nu designar du det liv du vill ha.
Kursinformation


För vem: Kursen riktar sig till dig som vill skapa förändring i livet - oavsett om det gäller på arbetet eller i det privata.

Upplägg: Kursen pågår under sammanlagt 6 veckor. Den är upplagd på ett pedagogiskt sätt och blandar videor och textmaterial.

Datum: Kursen lanseras under vintern 2022/2023.