Det här är en onlinekurs som hjälper dig och ditt team att navigera Design Thinking-processen. Genom att fokusera på fyra centrala grundstenar kommer ni att effektivisera arbetet, skapa tydlig kommunikation och bli mer kreativa tillsammans.


KURSENS UPPLÄGG:


Lektion 1 ger en introduktion till Design Thinking. Här ges en övergripande ingång till metoden och varför design som strategi för problemlösning problemlösningsstrategi har relevans i en tid av stor förändring. Vi tittar närmare på Design Thinking som metod, process och förhållningssätt. Här presenteras modellen med de fyra grundstenarna.

Lektion 2 handlar om grundstenen “Processen” och beskriver Design Thinking-processens olika faser. Med hjälp av två fiktiva case djupdyker vi i varje fas och ger förklaringar till grundläggande verktyg.

Lektion 3 beskriver grundstenen "Visuellt tänkande". Att tänka visuellt och kommunicera via visuella medel är en viktig del i Design Thinking, eftersom det främjar kreativitet, skapar klarhet och underlättar för kommunikation. Vi tittar på hur information enkelt kan visualiseras och du får prova enkla tekniker för att rita figurer.

Lektion 4 ägnas åt grundstenen “Team” och förmågan att navigera Design Thinking-processen tillsammans med andra. Här vill vi visa hur kunskap om processen, förmågan att visualisera tankar och ha kreativt självförtroende skapar robusta kreativa team. Särskilt fokus ägnas åt hur den så kallade jam-attityden kan främja gruppkreativitet och ge större förutsättningar för innovativa resultat.

Lektion 5 behandlar grundstenen “Kreativt självförtroende” och här står det kreativa modet i centrum. Att gå in i en Design Thinking-process är att utsätta sig för ovissheten gång på gång. Under den här lektionen ges en visuell och praktisk guide för hur du kan tänka just kring ditt kreativa mod.