Film: Om kursens innehåll och upplägg

I den här introduktionsfilmen berättar jag om innehållet i kursen och hur den är upplagd.

Gör färdigt och fortsätt