Din handbok i Design Thinking

Det här är din digitala kursbok och här hittar du allt material som du arbetar med under kursen. Det finns även fördjupningsmaterial, referenser och sist exempel på hur Design Thinking används inom olika områden.


Din handbok i Design Thinking.pdf