Introduktion till lektionen

VAD LÄR JAG MIG?

Lektion 1 ger dig en grundläggande förståelse för Design Thinking, vad det centrala begreppet Human-Centered Design betyder och vad som skiljer ett traditionellt sätt att innovationsutveckla jämfört med Design Thinking.

I den här lektionen lär du dig skillnaden mellan att vara lösningsorienterad och problemorienterad. Det handlar om att upptäcka vilka tankestrategier som gör att du kan styra tänkandet mot framtida möjligheter, istället för att fastna i problem eller älsklingsidéer. Du lär dig även vad divergent och konvergent tänkande betyder och hur designprocessen är uppbyggd.

Vi tittar närmare på det allra första verktyget "How Might We...?" som ger skjuts in i processen. Du omsätter dina nya kunskaper genom att genomföra uppdrag 1: Skapa en designutmaning.

Beräknad tid: 3 - 4 tim