Varifrån kommer alla idéer?
Vi känner väl alla till känslan då vi helt oväntat, som en blixt från en klar himmel, får en insikt eller idé. Vi kanske länge har gått och grunnat på ett problem under en tid utan att hitta en lösning. Plötsligt, när vi minst anar och förmodligen har släppt problemet för att göra något annat, stiger den kreativa tanken fram. Det är en fantastisk känsla och det känns som om hjärnan utvidgades – plötsligt ser jag hur saker och ting hänger ihop på ett förunderligt och mirakulöst sätt.


Nancy C. Andreasen är hjärnforskare och undersöker just det här i boken The Creative Brain. The Science of Genius (2005). Hon frågar sig om de stora historiska genierna – Michelangelo, Shakespeare, Einstein m.fl. – hade helt andra typer av hjärnor än oss andra. Med utgångspunkt från neurovetenskapen och forskning kring den kreativa hjärnan kommer hon fram till vad som gör dessa extraordinära tänkare till just genier. Det som ligger bakom är deras enorma associativa förmåga och deras benägenhet att hela tiden skapa vilda och oförutsägbara förbindelser mellan associationerna. Om du vill få fler snilleblixtar ska du alltså använda tekniker som triggar din associationsförmåga.

Multisensorisk associationsträning
Tony Buzan, skaparen av den berömda mind map-tekniken, beskriver hjärnans förmåga till associationer som en explosion - tankarna strålar ut åt alla håll. Buzan menar att om du övar upp förmågan att associera och låter bilder, impulser, minnen och känslor fritt få strömma fram, får du tillgång till allt större delar av din hjärnas kapacitet. Men det gäller det att involvera alla sinnen. Större områden av hjärnan triggas igång och därmed kan fler överraskande associationer flöda fram.

Här får du fyra multisensoriska övningar för att träna upp din associativa hjärna:

Övning 1: Ta en bok, slå upp en slumpvald sida och peka på ett ord utan att titta. Vilket ord blev det? Associera nu helt fritt kring ordet på en minut. Hur många associationer blev det? Ta ett nytt ord och gör det igen. Snart kommer du att märka att du blir snabbare och snabbare

Övning 2: Gör samma sak som ovan men med en bild.

Övning 3: Blunda och be någon ge dig ett föremål. Känn på föremålet - vilka tankar och bilder väcks? Associera fritt under en minut.

Övning 4: Blunda och be någon ge dig något ätbart. Börja med att lukta på det. Vilka associationer får du? Smaka på det. Vilka associationer får du nu?

Att kunna se och skapa förbindelser mellan till synes oförenliga företeelser är det som präglar ett innovativt tänkande och ju rikare associationsflöden som involverar alla sinnen, desto fler idéer och rikare fantasiliv. Läs gärna mer om innovativt tänkande här.

Vill du vässa din förmåga till innovativt tänkande genom att lära dig Design Thinking? Välkommen till webbkursen Grundkurs i Design Thinking eller gå in på www.creosa.se och läs mer om kursutbudet.