Låt säga att du har ett problem...

Ett sätt som man kan beskriva Design Thinking är att det är en metod och process för att utforma nya lösningar på olika typer av problem. Problemen kan egentligen handla om vad som helst, men metoden är särskilt effektiv på problem som inte har en entydig lösning. Om kopieringsmaskinen har gått sönder finns det förmodligen tydliga korrekta åtgärder som gör att den startar igen. Men hur är det med mer komplexa problem som har med människor att göra? Med kommunikations- eller samarbetssvårigheter? Kunder som sviker eller medarbetare som är missnöjda? Här finns det ju inga universallösningar, utan det här är problem som behöver designas på ett bättre sätt.

Börja med att släpp problemet och älsklingsidéerna!

Ofta går vi alldeles för snabbt fram - vi tror att vi känner till problemet och utifrån den förståelsen försöker vi lösa det. I själva verket placerar sig problemet i centrum av vårt tänkande och upptar all tankemässig energi. Det blir som ett filter genom vilket vi betraktar omvärlden.

Det kan låta paradoxalt att även våra idéer kan ställa till det för oss. De kan också ”stänga till” vårt mindset eftersom de bygger på en mängd antaganden både om omvärlden och om människor. Våra sk. älsklingsidéer som vi håller fast vid för att de är så geniala, kan blockera vägen för andra kanske bättre och mer verklighetsnära idéer. Resultatet blir att vi skapar produkter, tjänster och erbjudanden som inte alls blir relevanta för människor.


Koppla på nyfikenheten och viljan att lära

De här två strategierna för problemlösning gör att vi har huvudet fullt av massa antaganden, vilket i sin tur gör att vi inte ser vad som egentligen händer och sker runt omkring oss. Ja, vi uppfattar inte vad människor egentligen uttrycker för behov. Risken blir därför stor att den förträffliga lösningen vi skapat bara blir förträfflig för människor som är väldigt lik oss själva.

Vad Design Thinking gör är att bryta upp det linjära tillvägagångssättet och istället hjälpa dig att hoppa över både föreställningen om ett problem och att för tidigt fastna i älsklingsidéer. Genom metodens uppbyggnad och struktur - genom samspelet mellan att tänka brett och smalna av - omdirigerar Design Thinking ditt tänkande. Du börjar helt enkelt i en framtida möjlighet - en vision - för att sedan arbeta dig baklänges mot en lösning. Man kan säga att du blir lösningsorienterad istället för problemorienerad. Resultatet blir att dina lösningar och värdeerbjudanden får större möjlighet att bli innovativa och älskas av användarna.


Vill du lära dig en konkret och applicerbar metod för att lösa olika typer av problem? Du kanske behöver utveckla dina produkter eller tjänster, hitta nya affärsmöjligheter, förbättra ryktet hos dina kunder eller lösa komplexa samhällsproblem. Kanske har du redan hört talas om Design Thinking eller läst mycket om metoden, men aldrig fått möjligheten att praktisera den. Nu har du det!

Välkommen till webbkursen Grundkurs i Design Thinking. Det startar den tis 12 nov och pågår under 5 veckor. Trots att det här är en webbkurs är den både praktisk och interaktiv. Enligt tidigare kursdeltagare både pedagogisk och tydlig. Läs gärna om kursen här. Har du ytterligare frågor om kontakta mig gärna! Mejla [email protected]

Ha en fortsatt härlig dag!

/ Helena