Att inspireras av de som tänkt nytt och förändrat världen på något sätt är en bra strategi för att lära sig tänka innovativt själv. Det här inlägget handlar om vad det är som gör att vissa ser oändliga möjligheter för nytänkande där andra inte uppfattar någonting alls.

Studier visar att många av våra största och mest framgångsrika innovatörer ser på omvärlden på ett annat sätt än de flesta av oss. Vad forskningen är enig om är att innovativt tänkande inte är något naturgivet, utan handlar snarare om perception och förhållningssätt. Och att göra annorlunda. I boken The 4 Lenses of Innovation. A Power Tool For Creative Thinking beskriver Rowan Gibson några av byggstenarna i stjärninnovatörens mindset; hur de ser möjligheter där andra inte ser någonting, att de intuitivt uppfattar förändringstendenser och att de har enorm förmåga att koppla samman idéer och företeelser till något helt nytt. Dyer, Gregersen och Christensen är inne på samma sak och poängterar i sin bok The Innovator's DNA. Mastering the Five Skills of disruptive Innovators hur skicklig stjärninnovatören är när det gäller att experimentera, våga misslyckas och se misslyckanden som ett sätt att lära och skapa ny kunskap. Slår man ihop dessa böcker i ett försök att sammanfatta det hela, skulle innovativt tänkande karaktäriseras enligt följande:

# Förmåga att utmana status quo

Att nyfiket ställa frågor om det som finns runt omkring ger helt ny riktning åt våra tankar. Att ifrågasätta det vedertagna - det som oftast ingen märker och som de flesta tar för givet - öppnar upp för en vilja att söka svaren och utgör bränslet för innovation och verkligt nytänkande.

# Förmåga att vaket observera

Det här handlar om en förmåga att låta din värderande hjärna kliva undan ett tag och lämna plats för nyfikenhet, öppenhet och intuition. Det kan leda dig till storartade upptäckter då du observerar människor och omvärld. Med större känslighet kan du absorbera det som händer och sker runt dig och upptäcka trender och frön till förändring.

# Förmåga att söka upp "krockplatser"

Idéer och nya tankar uppstår inte ur ingenting. De skapas genom möten, influenser och sammansmältning med andras tankar och idéer. Stora innovatörer vet det här och ser till att skapa "krockplatser" för nya idéer, inspiration, kunskapsutveckling och innovation. De utnyttjar sina egna resurser och låter dem kopplas samman med andras.

# Förmåga att omvandla kundinsikter till värde

Förmågan att skapa empati och förståelse för andra människors behov är avgörande för att kunna skapa något som bidrar till värde för andra. Istället för att vara styrd utifrån egna föreställningar om vad människor vill ha, är stjärninnovatören nyfiken på hur de potentiella användarna tänker, känner, vad de drömmer om och vad som driver dem.

# Modet att experimentera och misslyckas

Framgångsrika innovatörer är handlingsdrivna och experimentella. Det handlar om att testa för att lära, göra och våga misslyckas. Misslyckanden är i själva verket inget annat än ny kunskap och viktig feedback. Det är bara att samla in lärdomarna, göra om och testa igen!

# Associera hejvilt

Att kunna se och skapa förbindelser mellan till synes oförenliga företeelser är det som präglar ett innovativt tänkande och ju rikare associationsflöden som involverar alla sinnen, desto fler idéer och rikare fantasiliv. Vill du träna upp din associativa förmåga gå in här och gör övningarna.

Vill du vässa din förmåga till innovativt tänkande genom att lära dig Design Thinking? Välkommen till webbkursen Grundkurs i Design Thinking eller gå in på www.creosa.se och läs mer om kursutbudet.